SẢN PHẨM

Được thành lập năm 2016, CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XĂNG DẦU ĐỒNG NAI là đơn vị trực thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang phát triển nhiều loại hình kinh doanh đa dạng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận là một đơn vị dẫn đầu trong ngành cơ khí xăng dầu với các dòng sản phẩm chính: Bồn Elip xăng dầu lắp trên xe tải; Bồn chứa cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Xe tải; Xe chuyên dùng; Thùng phuy và Bao bì thiếc.

XE BỒN XĂNG DẦU

XE BỒN XĂNG DẦU DƯỚI 10 m3

XE BỒN XĂNG DẦU 10 ĐẾN 19 m3

XE BỒN XĂNG DẦU 20 ĐẾN 30 m3

XE BỒN XĂNG DẦU TRÊN 30 m3


BỒN CHỨA XĂNG DẦU

BỒN CHỨA XĂNG DẦU 7 ĐẾN 15 m3

BỒN CHỨA XĂNG DẦU 16 ĐẾN 30 m3


XE BEN


XE ÉP RÁC


XE TẢI CẨU


XE ĐẦU KÉO


XE TRỘN BÊ TÔNG


XE CHUYÊN DÙNG KHÁC


XE TẢI MUI BẠT


XE TẢI THÙNG KÍN


XE TẢI THÙNG LỬNG


THÙNG PHUY


BAO BÌ THIẾC